जानू-थारो-नज़र-नशों-बरसादे-गोलू-मीणा

Advertisment
जानू-थारो-नज़र-नशों-बरसादे-गोलू-मीणा
Name: जानू-थारो-नज़र-नशों-बरसादे-गोलू-मीणा
Singer: Manju
Downloads : 100
Advertisment

    Similar Mp3 Meenwati Geet Download

  पानीरो बरसादे म्हारा इन्दर राजा [सुरेश सोनन्दा ]
  म्हारो-दिल-लेगी-पढवाली-गोलू-मीणा [Manju ]
  i love i love होबा दे रे म्हारी जानू [Hemant Kumar Meena ]
  लक्ष्मी पूजर सोगी जानू दियाई काई ढोक जीजी क [Kanaram thali ]
  जानू नज़र मिला र हसगी [हेमराज चांदा ]
  कोचिंग पडतो पडतो रोव दीवाना थारो प्यार [Manraj Deewana ]
  थारो दिल भरगो तो नट जाती चलाई क्युं तीर छाती म [Ramprasad Samel ]
  पतलो पहरे शुट फिगर थारो दुर सु दिखतो रह छः - Namo narayan [Namo Narayan Negi ]
Advertisment

Tags:

Latest Meena geet, meena song, meenawati geet 2019,meenageet