काली झल्लर माया खुब लग पतलो थारो डील

Advertisment
काली झल्लर माया खुब लग पतलो थारो डील
Name: काली झल्लर माया खुब लग पतलो थारो डील
Singer: Ramprasad Samel
Downloads : 100
Advertisment

    Similar Mp3 Meenwati Geet Download

  तु टन जम पढ़बाली काली सिलवार क माया [Chota Kalu Singer ]
  पतलो पहरे शुट फिगर थारो दुर सु दिखतो रह छः - Namo narayan [Namo Narayan Negi ]
  छोरी म जचगो तु हंसगी अरी थारो प्यार दे दैन - ramprasad Samel [Ramprasad Samel ]
  थारो दिल भरगो तो नट जाती चलाई क्युं तीर छाती म [Ramprasad Samel ]
  काली काली जुल्फ्या म पड़वाली - Kr Devta [Kr Devta ]
  दिल का हेगा 70टुक नटी जब लाल लहंगाळी Ramprasad Samel [Ramprasad Samel ]
  तुई म्हारी आत्मा माया - Kr Devta [Kr Devta ]
  कुणको प्यार पपिता दबाया स्टोल म डोलह Mukesh-Ramprasad [Mukesh Neta & Ramprasad Samel ]
Advertisment

Tags:

Download Free mp3 song,Meena geet download,Ramprasad Meena geet,Free Meena MP3 song