जिठाणी थारो चिकलो खोटो

Advertisment
जिठाणी थारो चिकलो खोटो
Name: जिठाणी थारो चिकलो खोटो
Singer: राजू मीणा
Downloads : 100
Advertisment

    Similar Mp3 Meenwati Geet Download

  मोकू तडपाव धमकाव सासु चिकलो थारो - Kr Devta [Kr Devta ]
  मैडम कालो थारो थूथरो | - Kr Devta [Kr Devta ]
  नीकां आबा द पसीनो थारो बादी को डील - Manraj Ladota & Nareshi Meena [Manraj Ladota & Nareshi Meena ]
  थारो दिल भरगो तो नट जाती चलाई क्युं तीर छाती म [Ramprasad Samel ]
  छोरी थारो रोव च कबूतर - Lovekush Dungri [Lovekush Dungri ]
  पतलो पहरे शुट फिगर थारो दुर सु दिखतो रह छः - Namo narayan [Namo Narayan Negi ]
  पैंडल परण्या को फेरूंगी चूड़ों दोस्ती थारो - Kr Devta [Kr Devta ]
  कोचिंग पडतो पडतो रोव दीवाना थारो प्यार [Manraj Deewana ]
Advertisment

Tags:

arnmony, Download Free mp3 song